pl
Podaj poprawne dane
Zarejestruj się zapomniałem hasła

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI GLEN DIMPLEX POLSKA SP. Z O.O.

OGÓLNE

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Glen Dimplex Polska sp. z o.o. ul. Obornicka 233 Poznań 60-650, zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Glen Dimplex Polska sp. z o.o. zapewnia przejrzystość przetwarzania danych i dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i zapewniamy stosowanie przepisów obowiązującego prawa.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Glen Dimplex Polska sp. z o.o. ul. Obornicka 233, Poznań 60-650, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000187242, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 7811670985, REGON 639764702, tel. +48 61 842 58 05, strona internetowa: www.dimplex.pl, e-mail: [email protected]

JAK ZBIERAMY DANE

 1. Zbieramy dane osobowe przy wykorzystaniu różnych form komunikacji, w zależności od sytuacji i potrzeb. Może to mieć miejsce w szczególności podczas:
  • kontaktu mailowego lub telefonicznego z Państwem, przy wykorzystaniu przez Państwa formularza na naszych stronach internetowych,
  • rozpatrywania przez nas indywidualnej sprawy, na przykład na skutek złożonego wniosku, zapytania, reklamacji, skargi,
  • korzystania ze świadczonych przez nas usług i nawiązania z nami stosunku handlowego,
  • w przypadku ewentualnych sporów, konieczności dochodzenia roszczeń bądź obrony naszych praw.
 2. Zbieramy szczegółowe informacje o Państwa wizytach na naszej Stronie, w tym między innymi adres IP, dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogi i inne dane komunikacyjne, (zob. pkt dot. Cookies poniżej); możemy zbierać informacje o Państwa urządzeniu, w tym, o ile jest dostępny, adres protokołu internetowego, w celu ochrony przed oszustwami. Możemy również zbierać informacje o systemie operacyjnym i typie przeglądarki Państwa urządzenia, do administrowania systemem i do raportowania zagregowanych informacji naszym reklamodawcom. Są to dane statystyczne dotyczące działań i wzorców przeglądania naszych użytkowników i nie identyfikują żadnej osoby.
 3. Cookies. Nasza Strona wykorzystuje pliki Cookies w celu odróżnienia Cię od innych użytkowników naszej Witryny. Pomaga nam to zapewnić dobre wrażenia podczas przeglądania naszej strony, a także pozwala nam ulepszać naszą witrynę. Szczegółowe informacje na temat plików cookie, z których korzystamy, oraz celów, w jakich je wykorzystujemy, można znaleźć w naszej Polityce plików cookie

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe zbieramy przede wszystkim w celu:

 1. dostarczenie Państwu informacji lub świadczenie usług na Państwa rzecz
 2. umożliwienia Państwu uczestnictwa w interaktywnych funkcjach naszej strony
 3. zapewnienia, że ​​treści z naszej Strony są prezentowane w najbardziej efektywny sposób
 4. ulepszenia naszej Strony i jakości świadczonych usług
 5. rozwiązywanie wszelkich zgłaszanych przez Państwa skarg lub zapytań
 6. w celach marketingowych.

KLIENCI - INFORMACJA

 1. Zbieramy Państwa dane, takie jak imię, nazwisko, adres, nr telefonu, gdy zamawiacie Państwo towary lub usługi od nas za pośrednictwem naszej strony lub poprzez zamówienie za pomocą poczty e- mail. Wykorzystamy te informacje, aby przetworzyć Państwa zamówienie i spełnić nasze zobowiązania umowne.
 2. Aby móc skontaktować się z Państwem lub zrealizować poprawnie usługę na Państwa rzecz powierzymy Twoje dane osobowe osobom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych i organizacje pocztowe, magazyny logistyczne.
 3. Możemy również umieścić Państwa opinię na naszej stronie internetowej i materiałach marketingowych (pod warunkiem uzyskania Twojej uprzedniej zgody).
 4. Niepodanie przez Państwa koniecznych danych może spowodować, że nie będziemy w stanie zawrzeć i zrealizować umowy, zapewnić odpowiedniego poziomu usług lub zrealizować Państwa wniosku, czy odpowiedzieć na zapytanie.

DOSTAWCY – INFORMACJA

Zbieramy Państwa dane, takie jak imię, nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy w celu skontaktowania się z Państwem w sprawie towarów lub usług zamówionych u Państwa, w celu złożenia dalszych zamówień i zapłaty za dostarczone towary i / lub usługi. Niepodanie przez Panią/Pana danych może spowodować, że nie będziemy w stanie zawrzeć i zrealizować umowy.

MARKETING – INFORMACJA

 1. Oprócz zastosowań opisanych w punktach powyżej,( w przypadku, gdy chcesz otrzymywać od nas korespondencję marketingową, subskrybujesz nasze listy mailingowe lub biuletyny, dołączysz do naszych konkursów), możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych uzasadnionych interesów, aby dostarczyć Ci informacji o naszych [towarach, usługach, aktualizacjach i wydarzeniach biznesowych], które naszym zdaniem mogą być interesujące.
 2. W każdej chwili masz prawo zrezygnować z otrzymywania informacji wymienionych w punkcie 6.1. Aby zrezygnować z otrzymywania takich informacji, możesz:
  • kliknąć przycisk anulowania subskrypcji zawartego w otrzymanej korespondencji 
  • napisać do nas na adres [email protected] lub zadzwoń pod 61 842 58 05, podając nam swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Maksymalny okres przechowywania może różnić się w zależności od rodzaju danych i celów przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać lub pozwalać na to przepisy prawa.

PODSTAWY PRAWNE DO PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe, w powyższych celach, mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO:

 • tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę,
 • tj. przetwarzanie jest niezbędne o wykonania umowy,
 • tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
 • tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

 1. Oprócz wyżej wymienionych podmiotów, którym powierzymy Twoje dane osobowe, możemy ujawnić Twoje dane osobowe:
  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
  • naszym podmiotom stowarzyszonym w celu wsparcia administracji wewnętrznej,
  • dostawcom oprogramowania IT, którzy hostują naszą stronę internetową i przechowują dane w naszym imieniu,
  • profesjonalnym doradcom, w tym konsultantom, prawnikom, bankierom i ubezpieczycielom, którzy świadczą nam usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe, 
  • organom regulacyjnym i innym organom, które w pewnych okolicznościach wymagają zgłoszenia czynności przetwarzania.
 2. Możemy ujawnić dane osobowe policji, organom regulacyjnym, radcom prawnym lub podobnym stronom trzecim, jeżeli mamy prawny obowiązek ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub w celu egzekwowania lub stosowania naszych warunków korzystania ze strony i innej umowy lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.
 3. Nie będziemy sprzedawać ani rozpowszechniać danych osobowych innym organizacjom bez Twojej zgody.

TRANSFERY DANYCH TRANSGRANICZNYCH

Nie będziemy przekazywać twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. W przypadku, gdy daliśmy ci (lub gdy wybrałeś) hasło, które umożliwia Ci dostęp do pewnych części naszej Strony, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy, aby nikomu nie udostępniać hasła.
 2. Niestety, transmisja informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Chociaż zrobimy co w naszej mocy, aby chronić twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich informacji przesyłanych do naszej Strony; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko.
 3. Informacje, które nam przekazujesz, są udostępniane na naszych bezpiecznych serwerach. Wdrożyliśmy odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki mające na celu zabezpieczenie twoich danych przed przypadkową utratą i nieautoryzowanym dostępem, użyciem, zmianą lub ujawnieniem. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych tym pracownikom, agentom, kontrahentom i innym stronom trzecim, które mają uzasadnione biznesowe zapotrzebowanie na taki dostęp.

DOSTĘP, AKTUALIZACJA, USUWANIE I OGRANICZANIE KORZYSTANIA Z DANYCH OSOBOWYCH

Ma Pan/Pani prawo do dostępu treści swoich danych oraz do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania (jeżeli zostały błędnie zapisane lub się zmieniły), prawo do żądania ich usunięcia (chyba, że dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.
W/w uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z nami pod adresem e-mail: [email protected] lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa prawa prosimy o zgłoszenie tego do nas. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie prośby związane z powyższym prosimy przesłać do naszego [opiekuna danych] pod adresem [email protected], podając swoje imię i nazwisko oraz działania, które chcesz podjąć.

ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, a wszelkie zmiany wprowadzone w naszej polityce prywatności zostaną opublikowane na tej stronie. Powiadomimy Cię, jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w tych zasadach, które mają istotny wpływ na sposób, w jaki zbieramy, przechowujemy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli chcielibyśmy wykorzystać zebrane wcześniej dane osobowe do innych celów niż te, o których powiadomiliśmy w momencie odbioru, poinformujemy Cię o tym i, jeśli będzie to wymagane przez prawo, poprosimy Cię o zgodę przed użyciem Twoich danych osobowych do nowego lub niepowiązanego celu.

KONTAKT Z NAMI

W celu nadzorowania zgodności z niniejszą polityką prywatności wyznaczyliśmy [opiekuna danych]. Jeśli masz pytania, uwagi lub prośby dotyczące tej polityki lub sposobu, w jaki korzystamy z Twoich danych osobowych, skontaktuj się z pod adresem [email protected]